ელექტრონული შეკვეთის ფორმა

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებში წიგნით სარგებლობისთვის შეკვეთა შესაძლებელია ელექტრონულადაც; ელექტრონულად შეკვეთილი წიგნის ხელმისაწვდომობის ადგილისა და ვადების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში, ელ.ფოსტის საშუალებით. წიგნის შესაკვეთად უნდა შეავსოთ ფორმა. ელექტრონულ ფორმაში ზუსტად შეავსეთ წიგნის ავტორი და დასახელება.

დაჯავშნილი წიგნი გენახებათ შეტყობინების მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში. ერთდროულად დასაშვებია არაუმეტეს 5 საბიბლიოთეკო ერთეულის შეკვეთა.

მკითხველის საკონტაქტო ინფორმაცია
გვარი*
სახელი*
ელ.ფოსტა* დასაშვებია მხოლოდ თსუ ელ.ფოსტის მისამართები

ტელეფონი*

ინფორმაცია წიგნის შესახებ
რა წიგნის შეკვეთა გსურთ

წიგნის ავტორი*
დასახელება*
გამოცემის წელი
შეკვეთის ადგილი* გთხოვთ, მიუთითოთ ბიბლიოთეკის თქვენთვის სასურველი დარბაზი
შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური სამკითხველო დარბაზი (თსუ I კორპუსი)
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ცენტრალური შენობა)